Informace o ochraně údajů

Ochrana dat

Stav: 16.09.2020

Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. V následujícím textu vás budeme podrobně informovat o tom, jak nakládáme s vašimi údaji.

1. Jméno a adresa osoby odpovědné za zpracování Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů, dalších zákonů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení povahy ochrany údajů je: Jugendherberge Altenberg Dresdner Str. 76 01773 Altenberg Telefon: +49 350 56 32 318 E-Mail: jugendherbergealtenberg @ t- web online.de: www.jugendherberge-altenberg.de

2. Jméno a adresa inspektora ochrany údajů Kontaktujte prosím: Tino Weinberg Jugendherberge Altenberg Dresdner Str. 76 01773 Altenberg, pokud máte jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, informací, oprav, blokování nebo vymazání údajů a odvolání jakéhokoli uděleného souhlasu nebo námitky proti konkrétnímu použití údajů Telefon: +49 350 56 32 318 E-mail: jugendherbergealtenberg@t-online.de 3. Práva subjektů údajů Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • Podle čl. 15 GDPR právo požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, v rozsahu tam uvedeném;

 • v souladu s čl. 16 GDPR právo na okamžitou žádost o opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které uchováváme;

 • V souladu s čl. 17 GDPR máte právo požadovat vymazání vašich osobních údajů, které uchováváme, pokud nedojde k dalšímu zpracování

  – uplatňovat právo na svobodu projevu a informací; – plnit zákonnou povinnost;

  – z důvodů veřejného zájmu nebo – je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků;

 • podle čl. 18 GDPR právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud

  – zpochybňujete správnost údajů; – zpracování je nezákonné, ale odmítnete jej smazat; – údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků nebo – jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR;

 • V souladu s čl. 20 GDPR máte právo na to, aby vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, jako je Získat CSV nebo požádat o předání jiné odpovědné osobě (přenositelnost údajů);

 • V souladu s čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad vašeho obvyklého místa bydliště nebo práce nebo na sídlo naší společnosti.

 • kdykoli odvolat svůj souhlas s účinností do budoucna v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR. V důsledku toho již nebudeme moci v dalším zpracování údajů na základě tohoto souhlasu pokračovat;

 • V souladu s čl.21 odst. V druhém případě máte obecné právo vznést námitku, které provedeme bez upřesnění konkrétní situace.

Odvolání / námitku můžete odeslat poštou nebo e-mailem (jugendherbergealtenberg@t-online.de). Podle stávajících základních tarifů vám nevzniknou žádné jiné náklady než poštovné nebo náklady na přenos. Po uplatnění vašeho práva na odvolání / námitku již nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely, pokud neprokážeme přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pokud zpracování vyžaduje tvrzení, výkon nebo Slouží k obraně právních nároků. 4. Přístup k datům a hostování Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste o sobě poskytli jakékoli informace. Při každém vyvolání webu webový server automaticky uloží takzvaný soubor protokolu serveru, např. obsahuje následující údaje:

 • IP adresa
 • Datum a čas žádosti
 • Automaticky generované identifikační číslo vašeho prohlížeče, se kterým jsou sloučeny údaje průzkumu a údaje o sledování
 • Časové razítko při volání a ukončení průzkumu
 • Pořadí adres URL vyvolaných stránek (tok uživatele nebo trasa přes web)
 • Individuální délka pobytu na stránce během několika sekund
 • Stav viditelnosti každé jednotlivé stránky pro návštěvníka v procentech (do jaké míry byl uživatel posouván?)
 • Rozměry vyvolané stránky (výška x šířka) v závislosti na šířce okna
 • Názvy, ID, třídy nebo obsah prvků, na které klikli, na každé stránce
 • Chronologické časy kliknutí na každé stránce
 • Prostřední pozice viditelné oblasti po událostech svislého posouvání / přejetí prstem (fixace)
 • Chronologické pořadí fixací a doba trvání jednotlivé fixace
 • Rozdíl časového pásma vůči greenwichskému střednímu času (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu / stavový kód HTTP
 • V každém případě množství přenesených dat
 • Web, ze kterého pochází požadavek
 • Typ zařízení, operační systém a jeho rozhraní
 • Název, jazyk a verze softwaru prohlížeče
 • Země, ze které návštěvník pochází,
 • Žádající poskytovatel (přístupové údaje)

Tyto přístupové údaje se ukládají a vyhodnocují výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu našeho webu a zlepšení naší nabídky. Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f GDPR. Slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které převažují v souvislosti s vážením zájmů, ve správné prezentaci naší nabídky. V žádném případě nepoužíváme shromážděné údaje za účelem vyvozování závěrů o vás osobně. 5. Hostování služeb externími poskytovateli V rámci zpracování naším jménem nám poskytovatelé třetích stran poskytují služby pro hostování a zobrazování našich webových stránek. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které převažují v souvislosti s vážením zájmů, ve správné prezentaci naší nabídky. Veškerá data, která jsou shromažďována jako součást používání našich webových stránek nebo ve formulářích poskytovaných v online obchodě, jak je popsáno níže, jsou zpracována na jeho serverech. Zpracování na jiných serverech probíhá pouze v rámci vysvětleném zde. Poskytovatel třetí strany sídlí v zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. 6. Integrace služeb a obsahu třetích stran Youtube Vazujeme videa platformy „YouTube“ poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA , jeden. Prohlášení o ochraně údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Odhlášení: https://adssettings.google.com/authenticated. Fonty Google Zahrnujeme písma („Google Fonts“) od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Odhlášení: https://adssettings.google.com/authenticated. Google ReCaptcha Vazíme funkci pro rozpoznávání robotů, např. pro vstupy v online formulářích („ReCaptcha“) poskytovaných společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Odhlášení: https://adssettings.google.com/authenticated. 7. Kontaktní formulář a další shromažďování údajů Další osobní údaje shromažďujeme, pouze pokud nám tyto údaje poskytnete dobrovolně, například v rámci dotazu. Vaše údaje budou zpracovány a v případě potřeby předány dalším společnostem ve skupině společností Trans4mation výhradně za účelem zodpovězení vašich dotazů,