otisk

Informace podle § 5 TMG

Tino Weinberg Jugendherberge Altenberg Dresdner Str. 76 01773 Altenberg Kontakt Telefon: +49 350 56 32 318 E-Mail: jugendherbergealtenberg@t-online.de Odpovědnost za obsah podle § 55 Bod 2 RSTV Tino Weinberg Youth Hostel Altenberg Dresdner Str. 76 01773 Altenberg

Zřeknutí se odpovědnosti

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s velkou péčí. Nemůžeme však přijmout žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb zodpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými právními předpisy v souladu s § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích. Podle §§ 8 až 10 TMG jako poskytovatel služeb nejsme povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací v souladu s obecnými zákony zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je možná pouze od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním právním porušení. Jakmile se o takových porušeních zákona dozvíme, tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí weby třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. V době, kdy byly propojeny, byly zkontrolovány možné porušení právních předpisů. V době vytvoření odkazu nebyl nalezen žádný nelegální obsah. Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek však není přiměřené bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Pokud zjistíme porušení právních předpisů, takové odkazy okamžitě odstraníme.

autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem webových stránek podléhají německému autorskému zákonu. K reprodukci, zpracování, distribuci a jakémukoli využívání mimo hranice autorských práv je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této webové stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah na tomto webu nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Zejména obsahy třetích stran jsou takto označeny. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, požádáme vás, abyste nás náležitě informovali. Jakmile zjistíme porušení právních předpisů, takový obsah okamžitě odstraníme.

Fotografické kredity

Pro redakční a komerční obsah používáme obrázky následujících fotografů: Jens Böttner Phillip Maethner Egbert Kamprath

Odkaz na zdroj: Prohlášení od eRecht24 , portál pro internetové právo, právník Sören Siebert, zásady ochrany osobních údajů eRecht24 pro Facebook